Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

City Dropdown For Woocommerce

Mô tả

This plugin is using places-select.js from WC City Select

This WooCommerce plugin transforms the text input for city. With this plugin you can provide a list of cities to be shown as a select dropdown, depends on selected state.

This will be shown in checkout pages, edit addresses pages, shipping calculator, etc.

Supported Countries

  • Romania

Ảnh màn hình

Cài đặt

Minimum Requirements

WordPress 5.0 or greater
Woocommerce 3.8 or greater
PHP version 7.2 or greater
MySQL version 5.0 or greater

Đánh giá

18 Tháng Hai, 2021
Habar nu aveam ca exista un plugin care face asta. Multumim!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“City Dropdown For Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

*1.0.3 Added Sectors for Bucharest