cimy-header-image-rotator

Mô tả

This plugin has been closed as of 25 Tháng Năm, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cimy Header Image Rotator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Cimy Header Image Rotator” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Cimy Header Image Rotator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.