Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Church

Mô tả

Plugin for adding sermons and events to wordpress sites. Reqires a theme that handles the sermon post type to work correctly, widgets are included. Note this is an early beta, more documentation to come.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Church” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp