Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Christmas Snow Fall

Mô tả

This is an awesome free Christmas snow falling wordpress plugin . You can add falling snow flakes to your website and customize these snow flakes using various configuration options in your WordPress Dashboard Setting christmas snow fall option.

you Can saw anywher your website just use shortcode [snow_fall]

Plugin demo link http://webeeoo.com/wp_plugin/christmas-snow-fall-plugin-test/

Ảnh màn hình

  • admin panel plugin option.
  • admin panel plugin option setting.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enable plugin

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I've seen many snowfall plugins but must admit that this one is nothing but the best! One thing I would recommend in the Christmas Snow Falling Option, is to remind the user to add the shortcode [snow_fall] anywhere on their website for it to function. Other than that, one great plugin!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Christmas Snow Fall” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release