Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Christmas Blocks

Mô tả

Add cute christmas decorations to your website.

Credits

Create Guten Block
https://github.com/ahmadawais/create-guten-block
License MIT https://github.com/ahmadawais/create-guten-block/blob/master/LICENSE

All images are public domain_
https://pixabay.com/sv/sockertopp-s%C3%B6t-sockerr%C3%B6r-socker-25391/
https://pixabay.com/sv/candy-godis-mat-yummy-diet-146194/
https://openclipart.org/detail/281991/sweet-3
https://openclipart.org/detail/281992/sweet-4
https://openclipart.org/detail/204826/gift
https://openclipart.org/detail/210200/misc-bag-gift-box-wrapped
https://openclipart.org/detail/75775/gift-box
https://openclipart.org/detail/196019/wrapped-candy-remix
https://openclipart.org/detail/28561/sapin01xmas
https://openclipart.org/detail/189339/snowman
https://openclipart.org/detail/189356/santa-claus
https://openclipart.org/detail/189384/sleigh-of-santa-claus

https://openclipart.org/detail/226134/gingerbread-man
Gingerbread star, created by Carolina Nymark, -based on the Gingerbread man linked above.
Gingerbread tree, created by Carolina Nymark, -based on the Gingerbread man linked above.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Christmas Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release