Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Children Pages

Mô tả

No configuration at all. Throw in the widget in your sidebar and it shows all subpages of page with wp_list_pages.

Cài đặt

  1. Upload children-pages to your plugins-directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How do I use this plug-in?

It’s just a widget and you find it under widgets.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Children Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The one and only version ever (most likely).

Future versions

  • Possibly I’ll add some basic configuration to the widget if I feel like one day.