Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Name: Children Index Shortcode Plugin

Mô tả

use the [children-index] shortcode where you want a list of links to the child pages.

Developer Website: http://MyWebsiteAdvisor.com

Plugin Page: http://mywebsiteadvisor.com/tools/wordpress-plugins/children-index-shortcode/

Video Tutorial: http://mywebsiteadvisor.com/learning/video-tutorials/children-shortcode-plugins-tutorial/

Requirements:

To-do:

Ảnh màn hình

  • Example output of shortcode

Cài đặt

  1. Upload children-index/ to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. use the [children-index] shortcode where you want a list of links to the child pages.

Hỏi đáp

Developer Website: http://MyWebsiteAdvisor.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Name: Children Index Shortcode Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • udated code to only show items with a post_status of publish
  • verified compatibility with WP version 3.8.1

1.1

  • added id attribute to shortcode so you can display an index on any page or post not just on the actual parent

1.0.1

  • added outside ul tags to encluse the output.
  • added order and order by arguments to the shortcode.

1.0

  • Initial release