Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chess

Mô tả

Play Chess against an easy computer.

Cài đặt

  1. Install Plugin called Chess.
  2. Click on Chess Move in admin section or play it in the front-end by creating a page and enqueue scripts by calling, chess_move_enqueue_scripts and use the shortcode, [chess_move]
  3. Click on a white Pawn or white Knight to start the game.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chess” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp