Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chennai Central

Mô tả

ChennaiCentral saves your wordpress site bandwidth and thereby your money.

Download now!

FAQ

Some features:

* Saves bandwidth for your wordpress site.

Ảnh màn hình

  • General options in Chennai Central Plugin

Cài đặt

  1. Unzip into your /wp-content/plugins/ directory. If you’re uploading it make sure to upload
    the top-level folder. Don’t just upload all the php files and put them in /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit your Chennaicentral options (Options – Chennai Central) for WordPress 2.3.x, (Settings – Chennai Central) for WordPress 2.5.x, 2.6.x, 2.7.x, 2.8.x
    That’s all folks!

If you have to upgrade manually simply repeat the installation steps.

Hỏi đáp

Please read these FAQs before requesting

[Support](http://indiafascinates.com/chennai/chennaicentral/)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chennai Central” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp