Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Responsive Image Slider

Mô tả

Simple Responsive Image Slider creates all in one image slide show with controls such as pagination next, previous links from the images you upload. You can upload/delete images via the administration panel. You can display the slider in your theme by using the [cheeko_slider] shortcode in the template or in the wordpress editor.

Key Features

  • Easy to use.
  • Supports all browsers.
  • Mobile Friendly.
  • Responsive Slider.

Demo

Click here for demo

Cài đặt

  1. Upload plugin folder cheeko-slider to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No data.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Responsive Image Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No changelogs available.