Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Checker youtube videos

Mô tả

This plugin finds youtube video ids in posts, pages and WooCommerce products and send request to youtube API that check – does this videos still available. If video became unavailable, plugin show notifications about that.

Cài đặt

  1. Install plugin from plugin page
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install plugin from plugin page
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Checker youtube videos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Added this readme file

1.0.2

  • Fixed problems with pagination and tables rows styles