Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Check Missing Featured Images

Mô tả

Checks wether som posts are missing their featured images.
After migrating your website to wordpress, you need to make sure all content has a featured image in order to ensure your visitors won’t find empty spaces or non-aesthetic pages.

Cài đặt

Easy

  1. Search via plugins > add new.
  2. Find the plugin listed and click activate.
  3. Use the settings menu Check Featured Images

Usage

  1. Go to Settings>Check Featured Images
  2. Select type of post and status
  3. Clic the button to list all posts

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Check Missing Featured Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – First stable release.