Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chat Lite

Mô tả

WhatsApp button for WordPress websites!!

Ảnh màn hình

  • Settings
  • Icon

Cài đặt

From Dashboard ( WordPress admin )

  • plugins -> Add New
  • search for ‘Chat Lite’
  • click on Install Now and then Active.

using FTP or similar

  • Unzip “chat-lite” file and
  • Upload “chat-lite” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  • Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chat Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.