Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Charts and Graphs for Elementor

Mô tả

Create beautiful, interactive charts with Graphs & Charts.

A very user-friendly Elementor addons to create beautiful, interactive charts and graphs. It’s completely free to use.

The addons currently support 6 chart types.
– Line
– Bar
– Horizontal Bar
– Pie
– Doughnut
– Polar

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

1) Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/сharts-graphs-elementor directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly
2) Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

13 Tháng Tư, 2022
I hate to give it 1*, but unfortunately, while this did the job well, it no longer seems to be compatible with WP. It's also not been updated in 11 months, and if you click through to the plugin's web page, you'll see a 404 error. If you've got the blue wheel of death on your Elementor properties panel, this could be the cause.
2 Tháng Hai, 2021
Very Easy to use, best for new comer and non techy
27 Tháng Mười Một, 2020
Awesome..make easy and enjoy using it.
30 Tháng Năm, 2020
Создал 3 диаграммы на сайте, при просмотре через "просмотр изменений" в Elementor диаграммы есть, но если заходить как простой пользователь, диаграмм нет, и при чём они время от времени появляются и исчезают. Диаграмма лучшая из всех бесплатных, но эта ситуация очень не приятная. Пожалуйста решите проблему в ближайшее время, или придётся отказаться от вашего плагина.
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Charts and Graphs for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2 – 10 May 2021

  • Tested up to WordPress 5.7.1

1.2.1 – 24 August 2020

  • Tested up to WordPress 5.5

1.2.0 – 8 June 2020

  • Added label switch
  • Added changelog

1.1.1 – 30 May 2020

  • Updated plugin details
  • Tested up to WordPress 5.4.1