Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chargeback Order Status for Woocommerce

Mô tả

Adds a ‘Chargeback’ order status for Woocommerce orders in order to accurately record net sales including chargebacks.

  • Adds Chargeback status, viewable and filterable in reports.
  • Records a manual refund of the total order value (does not interact with payment gateway)
  • Debit is reflected under Refund value in reports.

Ảnh màn hình

  • Orders page view of Chargeback order.

Cài đặt

  1. Upload chargeback-order-status-for-woocommerce to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chargeback Order Status for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.