Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ChangeCrab

Mô tả

The ChangeCrab wordpress plugin makes it easy to add the embed code to your website for showing the ChangeCrab widget on any given URL.

You will require a free (or paid) account at ChangeCrab.com for the widget to work.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ChangeCrab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

The plugin’s changelog can be found at: https://wordpressplugin.changecrab.com/