Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Change title

Mô tả

Change the page title to a “come back message” when change the browser tab.

Translations

  • English
  • Portuguese (Brazil)

Ảnh màn hình

  • How plugin works

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/come-back-message directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Come Back Title
  4. Active and change the message

Hỏi đáp

Use the support link plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Change title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Plugin Creation

1.1

Update readme and assets

1.2

Change Verification (active)

1.2.1

Change readme

2.4

Fix support url

2.4.1

Change readme