Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Change Recovery Email

Mô tả

A plugin to change Recovery Email

Đánh giá

12 Tháng Tám, 2019
Does exactly what the title says: allows you to set the email address for recovery emails to be sent to. Great to separate admin emails from developer emails.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Change Recovery Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

[1.0.0] – 07-02-2019

Added

  • Initial Release