Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Change Media Parent

Mô tả

Currently WordPress does not provide the ability to change the post that an item in the Media Library is attached to after it has been set. This plugin allows editors to change the parent post to another post.

Ảnh màn hình

  • Link and Post Selection window

Cài đặt

  1. Upload change_media_parent.php to the /wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can I reset a media item to Unattached?

This plugin does not currently offer this option. You may wish to try this plugin https://wordpress.org/extend/plugins/change-attachment-parent/

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Change Media Parent” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v0.2 2015-08-02

  • fixed PHP Warning for $detached

v0.1 2012-09-17

  • Initial release