Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Change Autosave Time

Mô tả

“Change Autosave Time” is a small plugin that allows you to select the time that WordPress take autosave your contents while editing. You can select the time in seconds at the bottom of Settings > General. This plugin wont work if the value is already defined elsewhere to avoid errors.

Features

 • Allows to select the time that WordPress take autosave your contents while editing.

Ảnh màn hình

 • screentshot-1.png
 • screentshot-2.png

Cài đặt

The Plugin can be installed in two ways.

Manual instalation

 1. Download and upload the plugin files to the /wp-content/plugins/change-autosave-time directory from the WordPress plugin repository.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress admin.
 3. Go to Settings > General and scroll down to see the new option to configure it.

WordPress interface instalation

 1. Open the plugin Interface in the wordpress admin and click on “Add new”.
 2. In the Search box enter “Change Autosave Time” and hit Enter.
 3. Click on “Install” to install the plugin.
 4. Activate the plugin.
 5. Go to Settings > General to configure it.

Hỏi đáp

Where is the configuration?

This plugin adds a new setting in the last position of Settings > General.

Why It doesnt work?

If you have defined the value elsewhere the plugin wont work to avoid errors.

What happens if I place a negative number or invalid characters?

There is a validation that checks if the input is correct so nothing wrong happens.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Change Autosave Time” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp