cgc-maintenance-mode

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 7 Tháng Ba, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Good options, no check if the URL is on the same domain which causes redirect loop.
3 Tháng Chín, 2016
Not sure how I’ve missed this one until now! Works great, nice to be able to use our own page/template as the maintenance page.
3 Tháng Chín, 2016
Exactly what I wanted, easy to use and efficient!
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CGC Maintenance Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp