Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CFS Yoast Analysis

Mô tả

CFS Yoast Analysis will include content from Custom Field Suite powered input[type="text"]s and textareas in Yoast SEO Content Analysis.

Forked from Yoast ACF Analysis

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cfs-yoast-analytics directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. That’s it, CFS content will be considered when WordPress SEO performs its analysis

Hỏi đáp

Can I customize which fields are considered

Not yet! Help me build that in: https://github.com/jchristopher/cfs-yoast-analysis

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CFS Yoast Analysis” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release