Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CFS – Ninja Forms Selector

Mô tả

Generates an admin-facing select box for selecting a form from Ninja Forms and outputs the selected ID with CFS()->get().

Cài đặt

  1. Download the plugin and extract the files
  2. Upload cfs-ninja-forms-selector to your ~/wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CFS – Ninja Forms Selector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixing an issue with how the select input is populated with the latest versions of Ninja Forms.

1.0.0

  • Initial release!