Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CFS Font Awesome

Mô tả

Creates new field for select font awesome icon into Custom Field Suite Plugin. This plugin will also provide search icon from the list.

CFS Font Awesome outputs class of font awesome icon. Ex. fa-facebook

You can use it using CFS()->get().

Note : This plugin must required “Custom Field Suite” Plugin installed.

Enjoy!

Ảnh màn hình

  • Font Awesome Field Type
  • Select Font Awesome icons also using Search Option
  • List of Icons in Loop

Cài đặt

  1. Download the plugin and extract the files
  2. Upload ‘cfs-font-awesome’ to your ‘~/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Nice It’s Very Comfortable….
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CFS Font Awesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release!