Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Integrate Slack with Contact Form 7

Mô tả

Плагин для интеграции сообщений из Contact form 7 и месседжера Slack. После активации плагина его настройка осуществляеться через админ панель. Необходимо указать url вебхука канала, куда будут отправляеться сообщения. Это url береться в настройка api slack месседжера.

WEB service

  • Ссылка на сервис – https://api.slack.com/
  • Условия использования сервиса- https://api.slack.com/docs

Translations

English
Русский

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Для работы плагина должен быть установлен и активирован плагин Contact Form 7
  2. Устанавливается стандартно через Плагины/Добавить новый (в поиске задать Integrate Slack with Contact Form 7)
  3. Активируйте плагин через меню Плагины.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Integrate Slack with Contact Form 7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Первая версия в репозитории