Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 SendInBlue Opt-in Checkbox

Mô tả

Just use Contact Form 7’s normal shortcodes like so:

‘[email* your-email]’
‘[checkbox sendinblue-opt-in default:1 “Subscribe” ]’
‘[hidden sendinblue-list-id “13”]’

That’s all there is to it.

Cài đặt

In your wp-config file define your SendinBlue API (V2) key:

define(‘SEND_IN_BLUE_KEY’, ‘yourV2keyhere’);

Hỏi đáp

Installation Instructions

In your wp-config file define your SendinBlue API (V2) key:

define(‘SEND_IN_BLUE_KEY’, ‘yourV2keyhere’);

Đánh giá

16 Tháng Mười Một, 2018
Work perfectly! no need to do anything, only installed! Very happy!! Lynda
19 Tháng Chín, 2018 1 reply
It’s necessary update mailing.php file, otherwise, when SendinBlue Subscribe Form And WP SMTP plugin is installed Fatal error: Call to undefined method is showed
13 Tháng Bảy, 2018
It integrates the form with Send In Blue very well. =) but if we are using the official SendinBlue plugin, they seem to conflict and the officil plugin stops working.
15 Tháng Sáu, 2018
The plugin works but note that, after installation, you need to setup the SendinBlue API key on the wp-config.php file as mentioned on the installation details: In your wp-config file define your SendinBlue API (V2) key: define(‘SEND_IN_BLUE_KEY’, ‘yourV2keyhere’);
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 SendInBlue Opt-in Checkbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp