Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Save to Database (Add-on for CF7)

Mô tả

Contact Form 7 Save to Database helps you add multi-step for your form. This is the best solution to keep the form as simple as possible to your visitors.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Save to Database (Add-on for CF7)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Version 1.0 Initial Release