Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ContactForm7jLocator

Mô tả

This plugin integrates the jLocator script into a ContactForm7 form.

Cài đặt

 1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Set your google API Key under Settins -> jLocator
 4. Upload the jLocator.js library
 5. Check that your page is running on https
 6. Set the classes to your Form Elements in your ContactForm7 form Ex.: [text* text-886 class:jLocator class:jLocator_street]
 7. Enjoy geolocation

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Set your google API Key under Settins -> jLocator
 4. Upload the jLocator.js library
 5. Check that your page is running on https
 6. Set the classes to your Form Elements in your ContactForm7 form Ex.: [text* text-886 class:jLocator class:jLocator_street]
 7. Enjoy geolocation
Is there a demo page?

Yes, jLocator demo page

Is there a sample form with all classes?

Yes, here:

Straße
[text* text-886 class:jLocator class:jLocator_street]

Hausnummer
[text* text-887 class:jLocator class:jLocator_street_number]

PLZ
[text* text-888 class:jLocator class:jLocator_zip]

Stadt
[text* text-889 class:jLocator class:jLocator_city]

Landkreis
[text* text-889 class:jLocator class:jLocator_district]

Bundesland
[text* text-890 class:jLocator class:jLocator_state]

Land
[text* text-891 class:jLocator class:jLocator_country]

What do i need
 • You need a google API Key for geoloaction
 • The jLocator library
 • Secure Origin (https)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ContactForm7jLocator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release