Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

cf7 Confirm Field

Mô tả

It’s not a standalone plugin requires installed Contact Form 7

This plugin solves problem of e.g. email verification or email confirmation.

Just create second field with _confirm at the end of the field name. Look in the screenshots for example.

Ảnh màn hình

  • Example form

Cài đặt

  1. Upload cf-confirm-field folder or cf-confirm-field.php file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“cf7 Confirm Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

First version