Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Blacklist

Mô tả

The plugin allows you to filter email addresses.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Unzip and upload wpcf7_blacklist.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('wpcf7_blacklist_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

14 Tháng Một, 2019
worked for me till some limit of domains
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Blacklist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Fix stable tag

1.1

  • Fix illegal offset

1.0

  • Init extension