Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Central Hubb AdServer Client

Mô tả

Hassle-free youtube video and image advert management with analytics and short tags — all in one place.

Ảnh màn hình

 • Cover Image
 • Analytics Chart
 • Analytics Chart alternative
 • Youtube Video Manager
 • Youtube Videos List
 • Image Playlist Manager

Cài đặt

 1. Active Plugin
 2. Create Free CentralHubb Account via the Plugin
 3. Copy the CentralHubb Api Keys into WordPress Settings
 4. Start Using Plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Active Plugin
 2. Create Free CentralHubb Account via the Plugin
 3. Copy the CentralHubb Api Keys into WordPress Settings
 4. Start Using Plugin
Is Central Hubb Ad Server free?

Yes! Central Hubb Ad Server core features are and always will be free.

Đánh giá

19 Tháng Năm, 2018
This is an all in one solution for youtube videos and image rotator management with analytics. This product we use to support a list of 20+ company websites. We look forward to seeing more updates in the future, keep up the good work 🙂
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Central Hubb AdServer Client” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Initial Release – Release date: May 17, 2018

 • Youtube Video Management
 • Image Playlist Management
 • Embeddable short tags
 • Analytics Charts

Enhancements

 • Images Playlist: We created short tags for the images playlist.
 • Videos Manager: We created a simple video manager with short tags.
 • Visual Analytics: We created multi metric dynamic visual charts for analytics.

Bug fixes

 • Plugin: Improved Input Sanitizing.
 • Plugin: Improved api routing.