Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CDNsun – WordPress CDN Plugin

Mô tả

This plugin integrates any Content Delivery Network (CDN) into WordPress.

Features

  • Replace URLs of static assets (image, CSS, JS, etc.) with CDN URL
  • Set include directories
  • Set exclude phrases
  • Automatic HTTPS configuration

System Requirements

  • PHP >= 5.4
  • WordPress >= 4.4

Contribute

  • Anyone is welcome to contribute to the plugin on our GitHub.

Author

Ảnh màn hình

Đánh giá

11 Tháng Ba, 2019
I have using CDN Enabler. Works fine but it has conflicts with Hyper Cache, which not renew the cache with both plugins runing. CDNSun and Hyper Cache works like a charm and now all my images are pull to my CDNSun account. Very recommendable plugin.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CDNsun – WordPress CDN Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CDNsun – WordPress CDN Plugin” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CDNsun – WordPress CDN Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.