Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CDN Modal Enabler

Mô tả

The Newspaper and Newsmag themes do not support the modal when using a CDN. This plugin works around that, and allows you to use the modal whilst using a subdomain, or different domain, to serve your images.

Also works if you use domain sharding.

You can contribute and view the code here: https://github.com/GiacomoLaw/cdn-modal-enabler/

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CDN Modal Enabler” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Removed error if no images were found.

1.0

  • Initial version.