Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CD Baby Embed

Mô tả

Converts the [cdbaby] shortcode into an embed-able CD Baby Music players. Go to the CD Baby Member Page and configure a player with songs, albums, or playlists. Then, grab the code and insert into the WordPress Editor.

Some usage examples

Default (Mini):
[cdbaby]56c85363-b435-48b0-9b20-0edffd191681[/cdbaby]

Square:
[cdbaby type=”square”]56c85363-b435-48b0-9b20-0edffd191681[/cdbaby]

Album Dark:
[cdbaby type=”album” theme=”dark”]56c85363-b435-48b0-9b20-0edffd191681[/cdbaby]

Full Transparent:
[cdbaby type=”full” transparenent=”true”]56c85363-b435-48b0-9b20-0edffd191681[/cdbaby]

Cài đặt

For an automatic installation through WordPress:

  1. Go to the ‘Add New’ plugins screen in your WordPress admin area
  2. Search for ‘CD Baby Player’
  3. Click ‘Install Now’ and activate the plugin

For a manual installation via FTP:

  1. Upload the cdbaby-embed directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in your WordPress admin area

To upload the plugin through WordPress, instead of FTP:

  1. Upload the downloaded zip file on the ‘Add New’ plugins screen (see the ‘Upload’ tab) in your WordPress admin area and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CD Baby Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • First release.

1.0.2

  • Liberal GUID Check