Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CCM19 Integration

Mô tả

This plugin integrates the CCM19 Cookie Consent Manager into WordPress. This allows to use CCM19 without manually modifying the theme or resorting to a generic snippet plugin.

To use it, purchase a license or sign up for a free account on https://www.ccm19.de. Copy and paste the code snippet from the CCM19 dashboard into the settings of the plugin in the WordPress administration.

The terms and conditions of CCM19: https://www.ccm19.de/agb.html.

Đánh giá

11 Tháng Tư, 2023
Thanks to the developers, I used to only know it from the browser function before I used Wordpress. The plugin is super easy to use!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CCM19 Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp