WordPress.org

Plugin Directory

CCAvenue Payment Gateway Integration Kit for WooCommerce

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CCAvenue Payment Gateway Integration Kit for WooCommerce

Mô tả

This is a plugin that allows you to add CCAvenue as a payment gateway for WooCommerce.

A few points:

  • This plugin integrates with CCAvenue using the WooCommerce suggested flow (similar to PayPal)
  • Handles the redirection from CCAvenue correctly so there are no WC_XXX_Ccave errors
  • Gracefully handles failures in payments
  • Gracefully handles cancelled transactions.

Ảnh màn hình

  • CCAvenue WooCommerce Gateway settings page
  • CCAvenue Payment option on check-out page

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the WooCommerce->Settings->Checkout->CCAvenue screen to configure the plugin

Hỏi đáp

None

Đánh giá

19 Tháng Hai, 2017
This plugin is fantastic, compatible & working GREAT. All Indian users do not use any other ccavenue plugin, specially the plugin provided by ccavenue itself. Because they do not support php 7 while this plugin support it.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CCAvenue Payment Gateway Integration Kit for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version Released