Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CC Social Media Timeline

Mô tả

CC Social Media Timeline is a plugin to show your social media feeds on your website.

Major Features:
1. Simple Shortcode.
2. Show facebook timeline.
2. Show twitter timeline.

How to use:

For Showing Favebook Timeline:

Shortcode:

[cc_fb_timeline]

Options:

  • page_id: Insert your facebook page id with this attribute.
  • page_title: Use to show the timeline title name.
  • small_header: (default: false) Use to make the timeline page header image bigger/smaller. (values: true/false)
  • cover: (default: false) Use to show the timeline cover image. (values: true/false)

Full Shortcode :

[cc_fb_timeline page_id="yourpageid" page_title="Page Title" small_header="false" cover="false"]

For Showing Twitter Timeline:

Shortcode:

[cc_twt_timeline]

Options:

  • page_id: Insert your twitter page id with this attribute.

Full Shortcode :

[cc_twt_timeline page_id="yourpageid"]

Plugin Demo: http://www.codycave.com/Plugins/cc-social-media-timeline/

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload CC Social Media Timeline folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can use shortcode in page or post.
  4. After applying the shortcode please go to the endless scroll plugin option (in your wordpress Dashboard Menu-bar) and click on ‘Save Changes’ button once.

Đánh giá

4 Tháng Mười Một, 2016
No screenshots of plugin, demo site redirects to spammy site that tries to tack your location.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CC Social Media Timeline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.