Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CBX Accounting Vendors & Clients Addon

Mô tả

This is an addon plugin for CBX Accounting plugin to provide the vendors and clients solution. To make this plugin work you must have the CBX Accounting plugin installed and active

Features of the plugin include:

 • Add/Edit vendors/clients
 • List vendors/clients
 • Link vendor/clients in income/expense add/edit
 • Link user to any vendor or client
 • Works seamlessly where it needed

Learn more details from product description page

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Install like any wordpress plugin or follow this guide
 2. Activate the plugin “CBX Accounting Vendors & Clients” through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. You’ll now see a menu called “Vendors & Clients” under menu “CBX Accounting” if the core CBX Account plugin is activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CBX Accounting Vendors & Clients Addon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Compatibility with core plugin 1.3.13 or above and lots of improvements
 • Backend vendor listing modified to adjust the search query in pagination

1.0.10

 • Compatibility with core plugin 1.3.9 and lots of improvements

1.0.9

 • Compatibility with core 1.3.8
 • Minor improvements

1.0.8

 • Improvement and adjustment with core and other pro/free addons

1.0.7

 • First release via wordpress plugin dir