Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

catnip enables you to add cute and funny images of random cats in your WordPress theme sidebar or in any page with the catnip shortcode.

Current API functionality built into catnip from The Cat API:

  • Currently the only functionality built into catnip is the ability to get 1-100 random images from The Cat API’s “get” method.

This plugin is part of the Free WP Training I offered at UGA. Check out the site for the 4 day training videos and resources.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload catnip directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is it Caturday today?

It is now!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“catnip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • General bug fixes

1.0.0

  • Initial release of catnip.