Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CatFeed

Mô tả

Adds category, tag and comment feed auto-discovery links.
Category feed links are added only to category views, tag
feed links to tag views and comment feed links to single
post views.

History

2008-11-07 Initial release;

License

Released under GNU GPL Version 2.

Copyright

Copyright (C) 2008 eb.lv (http://eb.lv)

Ảnh màn hình

  • Auto-discovery link in FF3;
  • CatFeed settings;

Cài đặt

  1. Copy catfeed.php to your WordPress plugin directory;
  2. Activate the plugin at the plugin administration page;
  3. Open the plugin configuration page, which is located
    under Settings->CatFeed and choose your preferences;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CatFeed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp