catenis-blocks

Mô tả

This plugin has been closed as of 17 Tháng Ba, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Block

This plugin provides 10 blocks.

  • Permissions
  • Store Message
  • Send Message
  • Save Message
  • Message Input
  • Display Message
  • Message Inbox
  • Send File
  • Message History
  • Store File

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Catenis Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp