Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show category with image WooCommerce

Mô tả

For more history, see: https://huykira.net

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • https://huykira.net/wp-content/uploads/2020/10/admin-woo-category-image.png
  • https://huykira.net/wp-content/uploads/2020/10/demo-woo-category-image.png

Cài đặt

  1. Upload ‘plugin’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show category with image WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

https://huykira.net