Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Wise Post Listing Shortcode

Mô tả

Important Note:
A simple shortcode to list a taxonomy and the posts for each term ex:
[cat_listing post_type=post taxonomy=category slug=music]

For Set Category Listing Design change design in template/category_listing.php this file.

Cài đặt

  1. Upload category-wise-post-listing-shortcode folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Just Add Shortcode [cat_listing post_type=post taxonomy=category slug=music].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Wise Post Listing Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp