category-slider-for-elementor

Mô tả

This plugin has been closed as of 10 Tháng Tư, 2024 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

10 Tháng Tư, 2024 2 replies
Broke my entire Shop page & also has no useful options that you can't build with elementor / woocommerce by yourself.
8 Tháng Tư, 2023 3 replies
Works, but very basic. No category exclude/include options
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category slider for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp