Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Post URLs

Mô tả

Category and Subcategory in WordPress Post URLs. Enables Category Post URLs, making posts follow categories and parent categories and sub categories
to define their permalink. Assume a blog with the following category structure
for posts:

 • News
  • Marvel
  • Game
 • Review
  • DC Review
  • Popular Movie Review

By default, their URLs will be category/%sub-category-name%. Activating this
plugin will end up in URLs like:

 • News: news
  • Marvel: news/marvel
  • Game: News/game
 • Review review
  • dc-review: review/dc-review
  • popular-movie-review: review/popular-movie-review

For posts inside the Italian food category, for example, the URL will be
review/popular-movie-review/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%.

TODO

 • Flush rules on term creating
 • Reflect post URL in the admin slug edit section

Cài đặt

Upload the plugin to your wp-content/plugins and activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the plugin to your wp-content/plugins and activate it.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Post URLs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.01

 • First version with some functional code.