Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Create Category Post List

Mô tả

This plugin can create and export your post list of a category.

What is this plugin ?

  • This plugin create your post list of a category.
  • You can change the order of post list by mouse drag.
  • You can insert the post list to your blog by shortcode.

Sample video

Please see screenshot-gif.

How to Use ?

Please see USE GUIDE

Ảnh màn hình

  • Create post list and export by shortcode.

Cài đặt

  1. In wordpress admin mode, click “Plugins” -> “Add New”.
  2. Enter “Create Category Post List” to search form.
  3. Select this plugin and click “Install”.
  4. Activate this plugin.

Hỏi đáp

Please see USE GUIDE

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Create Category Post List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Handle .mo files (en + ja)

1.0

Fisrt version