Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Parent Children Selector

Mô tả

Category Parent Children Selector is a WordPress plugin that helps you in selecting parent-children categories.

Features include:

 • Button to select all categories.
 • Button to select all categories including children categories.
 • Button to select first level of children categories only.
 • Button to select parent and all its children categories under its sub categetory.
 • Auto select parent categories when a sub category is selected.

Ảnh màn hình

 • Select all categories.
 • Select all categories including children categories.
 • Select first level of children categories only.
 • Select parent and all its children categories under its sub categetory.
 • Auto select parent categories when a sub category is selected.

Cài đặt

 1. Upload category-parent-children-selector to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Parent Children Selector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp