Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Lightbox

Mô tả

This plugin will replace the default category selection to lightbox category selection while writing/editing the post.

Features

*

Ảnh màn hình

  • category selection

Cài đặt

  • Head to Dashboard -> Plugins -> Add New -> Upload
  • Browse to the .zip file you downloaded and click open
  • Click Install
  • Click Activate
  • DONE! Its that easy

Hỏi đáp

n/a

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0