Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category collapser SEO for WooCommerce

Mô tả

Improve the SEO of your WooCommerce categories

This plugin is an improvement of the “Category Collapser for WooCommerce SEO” plugin from Raison

I have improved the plugin, adding more options and solving all the errors I had

This plugin has been optimized to work better

Thanks for the help during development taxarpro.com

Cài đặt

  1. Download the repository plugin
  2. Activate the plugin from the WordPress menu
  3. Configure the options

Đánh giá

3 Tháng Sáu, 2021
Muy útil para exconder todo el texto y que no moleste a los clientes.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category collapser SEO for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 (20/04/2020)

-Fix bugs

1.0.0 (1/1/2020)

-Initial version