Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Checklist Expander

Mô tả

This plugin increases the height of the category checklist meta box on the post editing screen so that all categories are shown. No more scrolling! All of your categories will be visible. If you’ve been frustrated by having to scroll to find the correct category, this plugin is for you. No options. Just install it and you’re good.

Ảnh màn hình

  • A category list with all categories showing

Cài đặt

  1. Upload the category-checklist-expander folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Checklist Expander” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add a max-height: none rule to fix the plugin in WordPress 3.5

1.0

  • Public release